Selectie opdrachten

 • 1

  Programma: Managers en Duurzame Inzetbaarheid bij diverse organisaties

  Integraal programma Managers en Duurzame Inzetbaarheid. Voor teams die het eigen duurzame inzetbaarheidspotentieel vanuit eigenaarschap willen ontwikkelen en als sparringspartner van HRM en voorbeeld naar de medewerkers samen willen bouwen aan een wendbare organisatie

 • 2

  Pilot MaakWerkVanJeTalent regio Den Haag/Rotterdam Reclassering Nederland

  Loopbaanadvies en inloopspreekuur aan medewerkers, organisatieadvies loopbaancentrum en maatwerk workshops management. Doel is bewustwording en ontwikkelen van een cultuur waarin duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en management vanzelfsprekend is en medewerkers worden gefaciliteerd om met instrumenten en onder professionele begeleiding kunnen ontwikkelen vanuit eigenaarschap.

 • 3

  Coaching/Training op het gebied van persoonlijk leiderschap en duurzame inzetbaarheid

  Coaching/training van werk(onder)nemers die behoefte hebben aan een combi van persoonlijke inzichten, loopbaanadvies en ondersteuning bij het doorbreken van patronen om een volgende loopbaanstap te zetten.

 • 4

  Landelijk mobiliteitscentrum Achmea Transfer Center

  Onderzoek en advies om de uitstroom buiten Achmea te bevorderen en aanvullende coaching van de Specialisten Externe Arbeidsmarkt bij het nader vorm geven van deze nieuwe functie binnen het Achmea Transfer Center (mobiliteitscentrum).

 • 5

  Publiek/Private samenwerking Den Haag/Rotterdam en PostNL area Zuid-West Nederland

  Als projectmanager verantwoordelijk voor de opzet en realisatie van een publiek/private samenwerking tussen PostNL en de gemeente/UWV/SW Rotterdam, Den Haag en Roosendaal om op een groepsgewijze en vernieuwende wijze 200 uitkeringsgerechtigden te re-integreren naar banen bij de twee nieuwe Centrale Verwerkingslocaties in Bleiswijk, Rotterdam en Roosendaal.

 • 6

  Spiegel je Inzetbaarheid Spreekuur

  Laagdrempelig inloopspreekuur voor medewerkers met persoonlijke ontwikkeling- of loopbaanvragen om daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen, het management te ontlasten en het draagvlak voor het vervolg te vergroten.

 • 7

  Breakthrough workshops

  Ontwikkeling en uitvoering van maatwerk workshops vanuit een van de volgende thema's; personele concepten, verandering, persoonlijke ontwikkeling vanuit verantwoordelijkheid, intersectorale samenwerking en mobiliteit.

 • 8

  Groepsgewijze intersectorale mobiliteit voor PostNL diverse area's in Nederland

  Als projectmanager voor verschillende area's in Nederland verantwoordelijk voor de groepsgewijze intersectorale mobiliteit van postbodes op basis van vrijwilligheid, door het initiëren van projecten met werkgevers, opleiders en overheid. Uitstroom richting transport, beveiliging, logistiek, zorg, groenvoorziening, personenvervoer, industrie en overheid. Daarnaast verantwoordelijk voor het motiveren en in beweging krijgen van de postbodes door het organiseren van mobiliteitsmarkten, workshops met het MT, het mobiliteitspanel en informatiebijeenkomsten in het land.

 • 9

  Management bewustwording, herkenning, communiceren en stimuleren van mobiliteit bij TNT Zuid Oost Nederland

  Maatwerktrainingen met als onderwerp "Bevorderen Uitstroom" voor het management van TNT Post in Zuid Oost Nederland. De activiteiten bestaan uit het ontwerpen van het programma, geven van de trainingen en overdracht (train-de-trainer).

 • 10

  Business development en cultuuromslag bij MEE Oost Gelderland

  Verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van nieuwe dienstverlening met als doel het aanboren van nieuwe geldstromen (“vers geld”) en het ontwikkelen van een bedrijfsbrede omslag naar resultaat- en marktgerichtheid. Een aanpak in de combinatie van businessdevelopment/projectleider van een viertal projecten, training van medewerkers, adviseur van de directie en coaching van het MT.

 • 11

  Innovatieve personele concepten als pilots voor het PostNL hoofdkantoor

  Op interim basis werkzaam als projectleider voor het onderzoeken en projectmatig implementeren van pilots/proeftuinen rondom nieuwe personele concepten voor de instroom en behoud van nieuwe doelgroepen voor de functie van parttime postbezorger in met name de grote steden. Diverse pilots/proeftuinen zoals het combineren van complementaire parttime banen, instroom met uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten van sociale werkplaatsen en werving via wijkcentra in achterstandswijken.

 • 12

  Begeleiding van werk naar werk voor diverse ministeries

  De individuele begeleiding van kandidaten in vrijwillige, verplichte en organisatiegestuurde mobiliteitstrajecten (van werk naar werk trajecten) voor Sociale zaken, Economische zaken, de Rechtspraak, Openbaar Ministerie, RIVM, Raad voor de Kinderbescherming en DUO. Daarbij ook individuele coaching van professionals die ondersteuning behoeven op het gebied van flexibiliteit en doorbreken van mentale belemmeringen.

 • 13

  Bedenken en invulling geven aan jobclubs voor Postkantoren en diverse ministeries

  Organiseren van bijeenkomsten (jobclubs en workshops) op de Postkantoren Mobiliteits Centra voor verschillende regio's (Zuid Oost en Zuid West) en diverse ministeries.