De manager heeft belangrijke invloed op de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

Naast het op een authentieke wijze stimuleren en faciliteren van medewerkers, is de manager ook een belangrijke sparringspartner en informatiebron voor HRM.

Tenslotte is de manager vooral ook zelf werknemer met een eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid.

Dit artikel gaat over de ervaring van Trespa International BV met onze unieke  aanpak waarin deze belangen integraal worden verbonden.

Uniek door de mix van het creëren van een klimaat voor Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling als Managementteam.

Patrick Kusters, Human Resultancy

Trespa International B.V. is een toonaangevende innovator op het gebied van architectonische plaatmaterialen en heeft wereldwijd 12 vestigingen en 3 design centers. Het hoofdkantoor en productielocatie met 600 medewerkers is gevestigd in Weert.


In 2017 heeft het managementteam Operations het programma Managers en Duurzame Inzetbaarheid van Human Resultancy uitgevoerd.

Dit gebeurde onder begeleiding van Patrick Kusters.

Verderop staat een interview over hun ervaring met de aanpak van Human Resultancy.


Een integraal programma voor managers

Opgebouwd uit meerdere onderdelen

 • Kennisontwikkeling en management betrokkenheid voor Duurzame Inzetbaarheid vanuit eigenaarschap
 • Individuele ontwikkeling met zichtbare uitstraling naar de omgeving
 • Team als HRM sparringspartner voor input op het vlak van duurzame inzetbaarheid
 • Teambuilding met extern advies voor een wendbare organisatie

Vraag detailinformatie aan

Het aanvragen van ESF subsidie kan van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur

 Dat is nog:

Wij helpen u om dit op tijd aan te vragen.

Interview Trespa over Managers en Duurzame Inzetbaarheid

Enige tijd na afronding is aan de Operations Director en HR Manager Operations Trespa International BV gevraagd naar hun ervaring met het programma Managers en Duurzame Inzetbaarheid.

Beiden hebben ook zelf aan het programma deelgenomen.

Frank Vandecruys

Doordat we het programma met het managementteam hebben gedaan en het over de ontwikkeling van jezelf gaat, zijn we ook als team gegroeid. De opzet stimuleert jezelf om in de dialoog met je directe omgeving hier in de praktijk een vervolg aan te geven. Patrick leverde in zeer korte tijd added value naar mijzelf en het team.

Frank Vandecruys, Operations Director at Trespa International
  [op_question question="Hoe%20zou%20u%20het%20programma%20Managers%20en%20Duurzame%20Inzetbaarheid%20omschrijven%3F"]Het%20is%20een%20verrijkend%20en%20professioneel%20programma%20in%20hoe%20je%20als%20management%20met%20duurzame%20inzetbaarheid%20kunt%20omgaan%20en%20wat%20je%20van%20het%20individu%20mag%20verwachten.%20Het%20is%20goed%20doordacht%20en%20onderbouwd%2C%20laat%20de%20chemie%20in%20mijn%20team%20werken%20en%20bleek%20veel%20breder%20dan%20ik%20initieel%20in%20gedachten%20had.%20Duurzame%20inzetbaarheid%20begint%20bij%20elk%20individu%20in%20de%20organisatie.%20Als%20managementteam%20moet%20je%20goed%20kunnen%20kijken%20naar%20de%20behoefte%20van%20medewerkers%20rondom%20duurzame%20inzetbaarheid%2C%20om%20dit%20vervolgens%20te%20vertalen%20op%20een%20manier%20die%20maximaal%20in%20je%20organisatie%20rendeert.[/op_question] [op_question question="Wat%20typeert%20hierin%20de%20aanpak%20van%20Human%20Resultancy%20en%20begeleiding%20door%20Patrick%20Kusters"]De%20insteek%20van%20Patrick%20is%20breed%20en%20toch%20heel%20pragmatisch%20en%20effectief.%20Hij%20betrekt%20ons%20vanuit%20de%20verschillende%20dimensies%20en%20heeft%20een%20unieke%20werkwijze%20van%20in-%20en%20uitzoomen.%20Zo%20ging%20het%20van%20individueel%20via%20team%20naar%20organisatieniveau%20en%20vanuit%20de%20visie%20van%20onze%20organisatie%20naar%20een%20breder%20perspectief%20op%20de%20arbeidsmarkt.%C2%A0In%20de%20workshops%20en%20individuele%20gesprekken%20zelf%20beheerst%20hij%20de%20kunst%20om%20mensen%20relaxt%20te%20laten%20voelen%2C%20te%20raken%20en%20open%20te%20stellen.%20Hij%20geeft%20ons%20ruimte%20en%20luistert%20actief%20waardoor%20hij%20vragen%20stelt%20die%20zorgen%20voor%20reflectie.%20Wat%20zijn%20aanpak%20denk%20ik%20bijzonder%20maakt%2C%20is%20dat%20hij%20tegelijkertijd%20mij%20en%20mijn%20team%20op%20zo%E2%80%99n%20unieke%20manier%20weet%20te%20confronteren%2C%20dat%20je%20juist%20energie%20krijgt%20om%20er%20ook%20iets%20mee%20te%20doen.%20Patrick%20beheerst%20de%20kunst%20van%20head%2C%20heart%20en%20guts.[/op_question] [op_question question="Zou%20u%20dit%20programma%20aan%20andere%20organisaties%20aanbevelen%3F"]Ik%20zou%20het%20zeker%20aanbevelen.%20Omdat%20je%20als%20managementteam%20het%20inzicht%20krijgt%20om%20hier%20nu%20al%20een%20rol%20in%20te%20pakken%20en%20klein%20te%20beginnen.%20Het%20is%20een%20doordacht%20programma%20om%20mensen%20op%20een%20pragmatische%20manier%20in%20korte%20tijd%20mee%20te%20nemen%20in%20deze%20verandering.[/op_question]
Math Coppen

Het programma Managers en Duurzame Inzetbaarheid sprak met name aan, omdat we het vanuit HRM belangrijk vinden om samen met het managementteam met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Met dit programma werk je aan een basis van de manager zelf en als team, van waaruit we samen verder aan de slag zijn gegaan.

Math Coppen, HR Manager Operations bij Trespa Internationaal
  [op_question question="Hoe%20zou%20u%20het%20programma%20omschrijven%3F"]Als%20wij%20het%20over%20duurzame%20inzetbaarheid%20hebben%2C%20gaat%20het%20vaak%20over%20de%20medewerker%20op%20de%20werkvloer%20en%20het%20belang%20voor%20hen%20om%20hier%20mee%20bezig%20te%20zijn.%20En%20dit%20vinden%20we%20als%20Trespa%20ook%20belangrijk.%20Dit%20kan%20in%20onze%20visie%20echter%20alleen%20als%20het%20management%20ook%20een%20actieve%20rol%20op%20het%20gebied%20van%20duurzame%20inzetbaarheid%20heeft%20en%20medewerkers%20hierin%20kan%20faciliteren.%20Het%20is%20dan%20belangrijk%20dat%20het%20belang%20van%20duurzame%20inzetbaarheid%20door%20het%20management%20wordt%20onderschreven%20en%20hier%20bewust%20een%20bijdrage%20aan%20levert.%0AHet%20programma%20Managers%20en%20Duurzame%20Inzetbaarheid%20van%20Human%20Resultancy%20heeft%20ervoor%20gezorgd%20dat%20het%20managementteam%20van%20de%20diverse%20aspecten%20rondom%20duurzame%20inzetbaarheid%20bewust%20is%20en%20er%20een%20basis%20ligt%20om%20als%20team%20hier%20verder%20mee%20aan%20de%20slag%20te%20gaan%20en%20via%20deze%20weg%20de%20duurzame%20inzetbaarheid%20van%20onze%20medewerkers%20te%20verbeteren.[/op_question] [op_question question="Waarom%20is%20er%20vanuit%20HRM%20voor%20deze%20aanpak%20gekozen%3F"]Dit%20programma%20voor%20managers%20sprak%20met%20name%20aan%2C%20omdat%20we%20het%20vanuit%20HRM%20belangrijk%20vinden%20om%20samen%20met%20het%20managementteam%20met%20duurzame%20inzetbaarheid%20aan%20de%20slag%20te%20gaan.%20Met%20dit%20programma%20werk%20je%20aan%20een%20basis%20van%20de%20manager%20zelf%20en%20als%20team%2C%20van%20waaruit%20we%20samen%20verder%20aan%20de%20slag%20zijn%20gegaan.%C2%A0Human%20Resultancy%20viel%20op%20omdat%20ik%20weinig%20partijen%20heb%20gezien%20die%20op%20deze%20manier%20op%20onze%20visie%20aansluit%20en%20een%20concrete%20invulling%20geeft.%C2%A0Vaak%20gaat%20het%20bij%20dienstverleners%20nog%20over%20gezondheid%20of%20het%20invullen%20van%20formats%20of%20modellen%2C%20terwijl%20het%20in%20onze%20visie%20juist%20belangrijk%20is%20om%20de%20mensen%20ook%20echt%20zelf%20in%20dit%20proces%20mee%20te%20nemen.%20De%20aanpak%20is%20dan%20ook%20zo%20opgezet%20dat%20de%20managers%20als%20het%20ware%20in%20het%20onderwerp%20duurzame%20inzetbaarheid%20worden%20meegenomen%2C%20in%20plaats%20van%20dat%20ze%20gevraagd%20wordt%20om%20op%20basis%20van%20een%20format%20of%20model%20input%20te%20leveren.[/op_question] [op_question question="Zou%20u%20dit%20programma%20aanbevelen%3F"]Ja.%20Omdat%20de%20opzet%20van%20het%20programma%20ook%20inspeelt%20op%20de%20richting%20waarin%20je%20als%20organisatie%20heen%20wilt.%20In%20het%20algemeen%20is%20het%20programma%20een%20prima%20basis%20en%20startpunt%20om%20het%20management%20bewust%20te%20maken%20en%20actief%20te%20betrekken%20bij%20duurzame%20inzetbaarheid%20en%20het%20ontwikkelen%20van%20eigenaarschap.%20Waar%20ligt%20de%20verantwoordelijkheid%20als%20team%3F%20En%20vanuit%20deze%20basis%20begint%20het%20eigenlijk%20pas.%20Want%20het%20is%20de%20kunst%20om%20als%20HRM%20in%20de%20waan%20van%20dag%20zo%E2%80%99n%20belangrijk%20onderwerp%20op%20de%20agenda%20te%20krijgen%20en%20te%20houden.%20De%20inhoud%20is%20duidelijk%20en%20er%20is%20draagvlak%20vanuit%20het%20managementteam.%20Het%20is%20nu%20aan%20Trespa%20om%20met%20de%20nieuwe%20inzichten%20en%20kennis%20verder%20te%20gaan.%20Het%20zou%20mooi%20zijn%20wanneer%20Patrick%20vanuit%20zijn%20onafhankelijke%20positie%20ons%20in%20het%20verdere%20proces%20nog%20af%20en%20toe%20begeleidt.%20Door%20zo%E2%80%99n%20vinger%20aan%20de%20pols%20verzanden%20we%20niet%20in%20andere%20belangrijke%20dingen%20zaken%20en%20blijft%20er%20opvolging.[/op_question]

(onderdelen uit het interview met Trespa)

Patrick Kusters

Meer weten over de opzet van het programma of de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Neem dan contact op of laat het via onderstaand formulier weten.

Patrick Kusters Human Resultancy | 06-20035909 | patrick@human-resultancy.nl

Ontvang

 • Het complete interview met Trespa
 • Informatie over het programma "Managers en duurzame inzetbaarheid"
 • Informatie over de inzet van ESF subsidie (aanvraag november 2018)

Aanvraagformulier

Het aanvragen van ESF subsidie kan van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur

 Dat is nog:

Wij helpen u om dit op tijd aan te vragen.

Informatie over Human Resultancy

 Kerklaantje 4B - 6612 BB Nederasselt | 024-7611440 | 06-20035909 | info@human-resultancy.nl | KvK 17180675 | BTW NL164951337B01 | LinkedIn profiel Patrick Kusters