Mindset

Er wordt door overheid en organisaties veel geïnvesteerd om duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te houden. En veel organisaties hebben ook een strategie met HRM beleid voor Duurzame inzetbaarheid (DI).

En de omarming op de werkvloer zelf?

Dit artikel gaat over het belang van een motiverende MINDSET voor Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer en mijn aanpak waarmee je dit kunt faciliteren.

Want het beleid voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) is veelal inmiddels vertaald naar instrumenten en op onderdelen meegenomen in de werkprocessen.

En ergens zijn de leiding en medewerkers ook bekend met Duurzame Inzetbaarheid.

Ergens…

Gelukkig leeft het steeds meer op de werkvloer; de dagelijkse praktijk van manager en medewerkers. Wie onderneemt daarbij zelf initiatieven om inzetbaar te blijven en tonen daarmee eigenaarschap?

Ik hoor regelmatig desinteresse en zelfs aversie tegen dit voor velen nog vaak vage containerbegrip. Of het wordt niet begrepen en gezien als iets voor andere doelgroepen.

Terwijl het belang voor iedere medewerker groot is.

Eigenaarschap gaat over het automatische gevoel van verantwoordelijkheid. In dit geval voor je eigen duurzame inzetbaarheid.

Eigenaarschap ontstaat in een voedingsbodem waar een mix van autonomie, gebondenheid en bevlogenheid kan groeien. Wanneer deze ingrediënten dan ook voldoende aanwezig zijn en door de organisatie voldoende wordt geactiveerd, ontstaat een mindset en cultuur van mensen die vanuit eigenaarschap met hun inzet bezig zijn.

Wanneer je beseft dat onderwerpen als werkgeluk, jouw droombaan inzicht, werkzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, je personal brand in de arbeidsmarkt en zelfregie ook onderdelen zijn van duurzame inzetbaarheid, hoe gaaf zou het dan zijn om met je afdeling te ervaren hoe je dit zelf kunt bereiken? En dat je weet welke stapjes je zelf kunt zetten om voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk te blijven?

Maar hoe bereik je dan de werkvloer op een manier die weinig tijd kost en wel motiveert tot een op duurzame inzetbaarheid gerichte MINDSET?

Dat is de kern van “Duurzame inzetbaarheid 2.0 vanuit Eigenaarschap” en uitgelegd in het whitepaper “Duurzame Inzetbaarheid op de werkvloer”. Bedoeld voor inhoudelijk geïnteresseerden en hier gratis te downloaden .

Veel duurzame inzetbaarheid vanuit eigenaarschap gewenst!

Met vriendelijke groet,

Patrick Kusters

Patrick Kusters
Directeur Human Resultancy

www.human-resultancy.nl

Download hier het whitepaper met onze visie en aanpak van Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

LinkedIn profiel