Manager, SWOT je inzetbaarheid

In deze bespiegeling

  • SWOT je inzetbaarheid als een businessunit
  • Programma Spiegel je inzetbaarheid voor managementteams

Hallo manager, wist je dat het bepalen van je eigen duurzame inzetbaarheid veel weg heeft van een SWOT analyse? Wat is jouw strategie voor werkzekerheid? Ook vertel ik je hoe vernieuwende managers hier op een aantrekkelijke manier zelf mee aan de slag gaan


Businessunit | Menselijk kapitaal

Bij duurzame inzetbaarheid kun je jezelf vergelijken met een businessunit.

En net zoals deze unit voor de organisatie een bepaalde waarde vertegenwoordigd, vertegenwoordig jij bij DI ook een bepaalde arbeidsmarktwaarde.

Een waarde die is opgebouwd uit je unieke mix van kwaliteiten, vaardigheden, persoonlijkheid en gezondheid.

Door HRM ook wel het menselijke kapitaal genoemd.

Markt | Arbeidsmarkt

En de markt waar de businessunit in opereert, dat is bij DI je persoonlijke arbeidsmarkt.

Een arbeidsmarkt die zich binnen en buiten je huidige baan bevindt en waar de arbeidsmarktvraag in de tijd fluctueert.

Een markt van vraag en aanbod, waarbij sommige beroepen gewild zijn, vernieuwen of dreigen te verdwijnen (zie hier de bespiegeling over de Luddieten en verdwijnende beroepsgroepen).

"Wees ook een voorbeeld van duurzame inzetbaarheid"

Rendement | Inzetbaarheid

Het rendement van je businessunit is je inzetbaarheid.

Deze inzetbaarheid wordt bepaald door de mate waarin jij als “menselijke kapitaal” aansluit op de vraag uit je persoonlijke arbeidsmarkt.

Wanneer vervolgens de marktvraag verandert of je “kapitaal” afneemt, zoals door ziekte of achterhaalde ervaring, dan vermindert je inzetbaarheid.

SWOT Strategie | Duurzaam

Duurzaam is tenslotte de strategie die je uit de SWOT destilleert.

Wat is je unieke kracht (S) en wat een risico (W) als het gaat om de businessunit; de onderdelen kwaliteiten/vaardigheden, persoonlijkheid, mentale en fysieke gezondheid.

En waar liggen je kansen (O) en bedreigingen (T) in je (persoonlijke arbeids)markt? In je afdeling, organisatie, regio, branche of ontwikkelingen in je vakgebied.

Want wat is dan voor jouw “kapitaal” de beste strategie om ook in de toekomst aansluiting te houden?

Dat je zorgt voor werkzekerheid bij veranderende baanzekerheid.

Wanneer je je bewust bent van je SWOT en deze strategie weet om te zetten in praktische actie die het beste uit je naar boven haalt, dan werk je aan je duurzame inzetbaarheid!


SWOT jezelf en het managementteam

Hoe zou je het vinden wanneer jij en collega's in het managementteam jullie eigen SWOT + strategie in kaart zouden brengen. En dat niet alleen, maar een programma met mij doen waarin je tegelijkertijd werkt aan commitment en voorbeeldgedrag van het MT en de verdere ontwikkeling van hiaten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid op afdeling en organisatieniveau?

Dit is wat Human Resultancy's programma "Spiegel je inzetbaarheid voor managementteams” (ook wel Duurzame inzetbaarheid voor managers) allemaal doet. stappen-spiegel-mt

Wanneer je wilt weten hoe dit innovatieve programma is opgebouwd of hierover in gesprek zou willen gaan, kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

cresta-social-share]

Veel duurzame inzetbaarheid gewenst.

Met vriendelijke groet,

Patrick Kusters

Patrick Kusters
Directeur Human Resultancy

Download hier het whitepaper met de visie en aanpak van Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

LinkedIn profiel