gratis whitepaper


In deze whitepaper lees je over de essentie van duurzame inzetbaarheid, de impact op de inzetbaarheid bij een verandering op de werkvloer vanuit eigenaarschap en de sleutels om dit te bereiken

Patrick Kusters Patrick Kusters
Directeur Human Resultancy

Wie is Patrick Kusters?

Duurzame inzetbaarheid van personeel staat met stip in de top drie van belangrijkste organisatie thema's. Desondanks blijkt dit thema bij de medewerkers weinig te leven, terwijl het belang en het kunnen en ook willen nemen van verantwoordelijkheid vooral bij hen ligt. Dit is de grootste uitdaging en raakt de kern van het whitepaper "Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer".

Lees meer +

Duurzame inzetbaarheid van personeel staat met stip in de top drie van belangrijkste organisatie thema's. Het zorgt voor een duurzame match met de arbeidsmarkt, stimuleert de productiviteit en werkplezier op de werkvloer en heeft een positieve invloed op het verzuim.

In de praktijk blijkt het thema bij het personeel veel minder te leven, terwijl hier het het grootste belang ligt en met de juiste aanpak ook de grootste impact voor de organisatie kan worden bereikt. Dit boek heb ik dan ook geschreven om vanuit mijn ervaring helderheid te geven over de manier waarop je dit in de praktijk handen en voeten geeft; duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.

Het boek is bedoeld voor de leidinggevende die het belang van duurzame inzetbaarheid onderschrijft en medewerkers wil stimuleren en faciliteren om verantwoordelijkheid voor hun huidige en toekomstige inzetbaarheid te nemen. Maar hoe doe je dit dan?

Naast achtergrondinformatie over duurzame inzetbaarheid geef ik je handvatten waar je als leidinggevende mee aan de slag kunt gaan. Daarnaast bevat het waardevolle informatie voor directeuren en HRM verantwoordelijken die beleid naar de praktijk willen vertalen.

Veel leesplezier en impact op de werkvloer toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Patrick Kusters | Directeur Human Resultancy

  • Whitepaper (32 blz) voor de leidinggevenden, beleidsbepalers en HR-professionals die in de praktijk met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat
  • Duurzame inzetbaarheid, de bepalende factoren en de impact voor de organisatie en medewerkers uitgelegd
  • Een aanpak gebaseerd op het versterken van de intrinsieke motivatie vanuit eigenaarschap en de invloed vanuit de werkomgeving

Aanvraag Whitepaper

Op basis van onderstaande gegevens ontvang je een bevestigingsmail met toegang tot de downloadpagina

privacy Op dit mailadres ontvang je automatisch updates, informatie en bespiegelingen over dit boeiende thema